Spoločenská zodpovednosť

V Cinnelco sa riadime zásadami Zero waste. 

Zero waste podporuje opätovné využívanie výrobkov a ich recykláciu, prevenciu v tvorbe odpadu a návrhy produktov, ktoré zohľadňujú celý životný cyklus výrobku.

Všetky naše výrobky a obaly sú 100% recyklovateľné, vyrobené z recyklovaných materiálov a sú zdravotne nezávadné.